Odvoz otpada

Reciklažno dvorište za općinu Bibinje

Privremeno reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje od 8 do 14 sati.

OBAVIJEST o promjeni rasporeda odvoza otpada

Od početka ovoga tjedna javnu uslugu skupljanja miješanoga komunalnog otpada za područje Općine Bibinje obavljamo prema osnovnom rasporedu. Osnovni raspored na snazi je do 15. lipnja 2019. godine. Bibinjac d.o.o. Bibinje