Skip to content

Odvoz otpada

Raspored odvoza MKO

Od ponedjeljka, 18. rujna 2023. do polovice lipnja 2024. godine, javnu uslugu skupljanja i odvoza miješanoga komunalnog otpada obavljat ćemo po sljedećem rasporedu:

Ljetni raspored odvoza MKO

Privremeno reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje od 8 do 14 sati.

Zatvoren postupak javne nabave: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, donio je dana 25. siječnja 2021. g.  Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.

Prihvaćena je ponuda riječke tvrtke EOL-EKOS, za kamion MAN s nadogradnjom NTM, u iznosu od 1.785.810,00 kn