Skip to content

Bibinjac d.o.o. dobio 1.425.207,40 kuna bespovratnih sredstava za nabavku komunalnoga vozila za odvojeno prikupljanje otpada

U sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada” – Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014-2020.” komunalnom društvu Bibinjac d.o.o. iz Bibinja odobren je projekt “Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada / nadogradnja odvojeni spremnici” ukupne vrijednosti 1.894.082,80 kuna.

Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.425.207,40 kuna.

Predmet poziva je nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, bio otpada, metala, plastike, tekstila i stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge.

Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako omogućiti veću oporabu otpada i konačno smanjiti količine otpada koje se odlažu na odlagalištu otpada.

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada