Skip to content

O NAMA

Bibinjac d.o.o. za komunalne djelatnosti 

Kralja Petra Krešimira IV. 112, 23205 Bibinje

tel/fax: 023/261-201 | email: info@bibinjac.hr

Mi smo trgovačko društvo Bibinjac d.o.o. – komunalno poduzeće čiji je osnivač i jedini vlasnik Općina Bibinje.

Osnovani smo 2003. godine u svrhu uređenja i održavanja javnih površina i prostora na području općine Bibinje i obavljanja svih komunalnih djelatnosti kojima doprinosimo ugodnijem životu i ljepšem izgledu Bibinja.
Iz godine u godinu bilježimo stalan rast poslovanja i broja zaposlenika, a možemo se pohvaliti i novim projektima koji nam jamče dobru poslovnu budućnost.

Nadležni sud

Trgovački sud u Zadru

MBS

110002785

OIB

08510701052

EUID

HRSR.110002785

Status

Bez postupka

Tvrtka

BIBINJAC d.o.o. za komunalne djelatnosti
BIBINJAC d.o.o.

Sjedište/adresa

Bibinje (Općina Bibinje)
Ulica kralja Petra Krešimira IV. br. 112

Adresa elektroničke pošte

info@bibinjac.hr

Temeljni kapital

642.000,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

* Održavanje javnih površina
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Održavanje zelenih površina
* Upravljanje i održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova
* Upravljanje tržnicama na malo
* Održavanje uređaja za oborinsku kanalizaciju
* Održavanje javnih sanitarnih čvorova
* Održavanje i čišćenje plaža
* Nabave urbane opreme i sadnog materijala
* Održavanje i izgradnja luka, lučica i vezova
* Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodica i plutajućih objekata
* Uređivanje i održavanje parkirališta
* Naplata parkiranja
* Održavanje javne rasvjete
* Upravljanje športskom dvoranom
* Održavanje komunalnog reda
* Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i rasada
* Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
* Nadzor nad gradnjom
* Poslovanje nekretninama
* Kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Turističke usluge u nautičkom turizmu
* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
* Ostale turističke usluge
* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja, (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
* Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
* Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
* Vodeni prijevoz
* Taksislužba
* Održavanje čistoće
* Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada (kućnog smeća i krupnog otpada)
* Djelatnost rekreacijskih parkova i plaža, uključujući iznajmljivanje kapaciteta kao što su kabine, ormarići, stolice itd.
* Djelatnost športskih luka
* Organiziranje aktivnosti građana koje omogućuju podizanje radnih sposobnosti, očuvanje i unapređenje zdravlja, osmišljeno korištenje odmora i slobodnog vremena
* Usluge javnih garaža, prostora za parkiranje i čuvanje vozila
* Prijenos, vuča i premještanje nepropisno parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila (olupina) i kamp prikolica
* Skupljanje, skladištenje, prijevoz neopasnog otpada, te posredovanje u organiziranju oporabe i zbrinjavanju neopasnog otpada
* Oporaba i zbrinjavanje, te obrada neopasnog otpada
* Upravljanje lučicama
* Djelatnost uvođenja instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
* Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
* Promidžba (reklama i propaganda)
* Čišćenje svih vrsta objekata
* Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji;uređenje i održavanje krajolika

Osnivači/članovi društva

Općina Bibinje, OIB: 61803800042 (Prikaži vezane subjekte)
Bibinje, Trg Tome Bulića 2

– jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Tome Šimunić, OIB: 17600771878 (Prikaži vezane subjekte)
Bibinje, ULICA 112. BRIGADE HV 16

– član uprave

– direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, počev od 5.10.2020. g., osim pri sklapanju i razvrgnuću pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna, s izuzetkom sklapanja ugovora o javnim radovima za koje ova vrijednost iznosi 500.000,00 kuna za koje mu je potrebna suglasnost Skupštine društva.
– Imenovan Odlukom člana društva od 2.10.2020 g., te mu mandat počinje s danom 5. listopada 2020. g. i traje 4 (četiri) godine.

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju d.o.o. od 21.10.2003. godine.
Izjava o osnivanju d.o.o. od 21.listopada 2003.godine izmijenjena odlukom osnivača od 16.travnja 2010.godine u članku 5. dopunom djelatnosti.
Čistopis osnivačkog akta s javnobilježničkim posvjedočenjem dostavljen u zbirku isprava Društva .
Odlukom osnivača od 01.12.2011.godine izmijenjena Izjava o osnivanju d.o.o. od 16.04.2010. -pročišćeni tekst, u čl. 2.-koji se odnosi na osnivača, čl.4.-koji se odnosi na sjedište i čl.16. i 18.-koji se odnose na Skupštinu Društva.
Izvornik Izjave od 01.12.2011., s javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava Suda.
Odlukom osnivača od 30.01.2013.godine izmijenjena Izjava o osnivanju d.o.o. od 01.12.2011. -pročišćeni tekst, u čl. 4.-koji se odnosi na sjedište , čl.18 .-koji se odnosi na upravu Društva.
Izvornik Izjave od 30.01.2013., s javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava Suda.
Odlukom osnivača od 02.10.2013.godine izmijenjena Izjava o osnivanju d.o.o. od 30.01.2013. -pročišćeni tekst, u čl. 5.-koji se odnosi na predmet poslovanja Društva.
Izvornik Izjave od 02.10.2013., s javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava Suda.
Odlukom osnivača od 27.5.2014. godine izmijenjena Izjava o osnivanju d.o.o. od 2.10.2013. -pročišćeni tekst, u čl. 5.-koji se odnosi na predmet poslovanja Društva.
Izvornik Izjave od 27.5.2014., s javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava Suda.
Odlukom osnivača od 4.4.2017.godine izmijenjena Izjava o osnivanju d.o.o. od 27.5.2014. -pročišćeni tekst, u čl. 5.-koji se odnosi na predmet poslovanja Društva.
Izvornik Izjave od 4.4.2017., s javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava Suda.
Odlukom osnivača od 28.06.2018.godine izmijenjena Izjava o osnivanju d.o.o. od 4.4.2017. -pročišćeni tekst, čl.18 .-koji se odnosi na upravu Društva.
Izvornik Izjave od 28.6.2018., s javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava Suda.
Odlukom osnivača od 1.2.2019. godine izmijenjena Izjava o osnivanju od 28.6.2018. (pročišćeni tekst), u čl. 2., koji se odnosi na osnivača, čl. 6. i 7., koji se odnose na temeljni kapital i čl. 9., koji se odnosi na poslovne udjele.
Izvornik Izjave od 1.2.2019., s javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava Suda.
Odlukom osnivača od 11.3.2020. godine izmijenjena Izjava o osnivanju d.o.o. od 1.2.2019.-pročišćeni tekst, na način da je dodan novi čl. 3a.-koji se odnosi na pečat, u čl. 4.-koji se odnosi na poslovnu adresu, u čl. 16.-koji se odnosi na Skupštinu i čl. 18. i 19.-koji se odnose na Upravu Društva.
Izvornik Izjave od 11.3.2020., s javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala od 1.2.2019., temeljni kapital povećan sa iznosa od 20.000,00 kn, za iznos od 622.000,00 kn, na iznos od 642.000,00 kn, ulaganjem stvari (nekretnine).

Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja
30.04.2020 2019 01.01.2019 – 31.12.2019 GFI-POD izvještaj Pregledaj na stranicama RGFI