Skip to content

VAŽNIJI DOKUMENTI

odluke i ostali važniji dokumenti za obavljanje komunalnih usluga

ODLUKA

o načinu pružanja javne usluge skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Bibinje

ODLUKA

o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Bibinje

ODLUKA

o upravljanju grobljima na području općine Bibinje