Skip to content

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa ZGS

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.

Putem naših mrežnih stranica pozvali smo sve zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi i to:

– opisu predmeta nabave,
– tehničkim specifikacijama predmeta nabave,
– kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata,
– kriterijima za odabir ponude i
– posebnim uvjetima za izvršenje ugovora.

Ovim putem objavljujemo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa ZGS