Skip to content

Otvoren postupak javne nabave: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, objavio je dana 9. studenoga 2020. g. otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.

Putem naših mrežnih stranica pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na prijavu na ovaj postupak.

Poveznica na EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4430391

Cjelokupna dokumentacija:

Dokumentacija o nabavi- dvokomorno komunalno vozilo

Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sa

TROŠKOVNIK-nabava dvokomornog komunalnog vozila

Plan nabave (4)

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa ZGS