Skip to content

POZIV na prethodno savjetovanje: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.

Putem naših mrežnih stranica pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi i to:

– opisu predmeta nabave,
– tehničkim specifikacijama predmeta nabave,
– kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata,
– kriterijima za odabir ponude i
– posebnim uvjetima za izvršenje ugovora.

Nacrt Dokumentacije o nabavi i nacrt Troškovnika za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja daju se u nastavku kao zaseban dokument.

  1. POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE
  2. Nacrt Dokumentacije o nabavi – dvokomorno komunalno vozilo
  3. NACRT TROŠKOVNIKA – nabava dvokomornog komunalnog vozila

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu najkasnije do 3. studenog 2020. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

PLAN NABAVE

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te ga objaviti u EOJN RH i na internetskim stranicama Naručitelja.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa ZGS