Skip to content

Odvoz otpada

POZIV na prethodno savjetovanje: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.… Read More »POZIV na prethodno savjetovanje: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina

Reciklažno dvorište Općine Bibinje

Privremeno reciklažno dvorište, u kojem stanovnici općine Bibinje mogu odvojeno odlagati brojne vrste otpada, radi po sljedećem radnom vremenu: PON UTO ČET PET – od 7 do 15 sati, SRIJEDOM od 7 do 18 sati, SUBOTOM od 8 do 13 sati.

Reciklažno dvorište za općinu Bibinje

Privremeno reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje od 8 do 14 sati.

OBAVIJEST o promjeni rasporeda odvoza otpada

Od početka ovoga tjedna javnu uslugu skupljanja miješanoga komunalnog otpada za područje Općine Bibinje obavljamo prema osnovnom rasporedu. Osnovni raspored na snazi je do 15. lipnja 2019. godine. Bibinjac d.o.o. Bibinje