Skip to content

Zatvoren postupak javne nabave: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, donio je dana 25. siječnja 2021. g.  Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.

Prihvaćena je ponuda riječke tvrtke EOL-EKOS, za kamion MAN s nadogradnjom NTM, u iznosu od 1.785.810,00 kn

Odluka o odabiru-dvokomorno komunalno vozilo

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – dvokomorno komunalno vozilo

Prilozi uz Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda