Skip to content

OBAVIJEST o promjeni rasporeda odvoza otpada

 

Od početka sljedećega tjedna prelazimo na ljetni raspored

javne usluge skupljanja miješanoga komunalnog otpada za područje Općine Bibinje.

Ljetni raspored na snazi je od ponedjeljka, 18. lipnja do subote, 15. rujna 2018. godine.

 

 

Bibinjac d.o.o. Bibinje