Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa ZGS

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020. Putem naših mrežnih stranica pozvali smo sve zainteresirane gospodarske subjekte na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi i to: – opisu predmeta nabave,– tehničkim … Nastavi čitati Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa ZGS