Skip to content

reciklažno dvorište

Raspored odvoza MKO

Od ponedjeljka, 18. rujna 2023. do polovice lipnja 2024. godine, javnu uslugu skupljanja i odvoza miješanoga komunalnog otpada obavljat ćemo po sljedećem rasporedu:

Ljetni raspored odvoza MKO

Privremeno reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje od 8 do 14 sati.

Reciklažno dvorište Općine Bibinje

Privremeno reciklažno dvorište, u kojem stanovnici općine Bibinje mogu odvojeno odlagati brojne vrste otpada, radi po sljedećem radnom vremenu: PON UTO ČET PET – od 7 do 15 sati, SRIJEDOM od 7 do 18 sati, SUBOTOM od 8 do 13 sati.

Reciklažno dvorište za općinu Bibinje

Privremeno reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje od 8 do 14 sati.