Skip to content

odvoz otpada

Raspored odvoza MKO

Od ponedjeljka, 18. rujna 2023. do polovice lipnja 2024. godine, javnu uslugu skupljanja i odvoza miješanoga komunalnog otpada obavljat ćemo po sljedećem rasporedu:

Zatvoren postupak javne nabave: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, donio je dana 25. siječnja 2021. g.  Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.

Prihvaćena je ponuda riječke tvrtke EOL-EKOS, za kamion MAN s nadogradnjom NTM, u iznosu od 1.785.810,00 kn

POZIV na prethodno savjetovanje: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.… Read More »POZIV na prethodno savjetovanje: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina

OBAVIJEST o promjeni rasporeda odvoza otpada

Od početka ovoga tjedna javnu uslugu skupljanja miješanoga komunalnog otpada za područje Općine Bibinje obavljamo prema osnovnom rasporedu. Osnovni raspored na snazi je do 15. lipnja 2019. godine. Bibinjac d.o.o. Bibinje