Skip to content

OBAVIJEST: Grane dovoziti u reciklažno dvorište Općine Bibinje

Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike da grane i sličan otpad od rezanja maslina i drugih biljaka mogu dovoziti u naše reciklažno dvorište, u kojem je jedan poseban dio predviđen samo za tu svrhu.

Privremeno reciklažno dvorište, u kojem stanovnici općine Bibinje mogu odvojeno odlagati brojne vrste otpada, radi po sljedećem radnom vremenu: PON UTO ČET PET – od 7 do 15 sati, SRIJEDOM od 7 do 18 sati, SUBOTOM od 8 do 13 sati.

Reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje.

Otpad koji se trenutno može odložiti: papir i karton, papirna i kartonska ambalaža, metali, metalna ambalaža, staklo, staklena ambalaža, guma, plastika, plastična ambalaža, električna i elektronička oprema, tekstil, krupni (glomazni) otpad, otpad od biljaka (grane i sl.)…

Korištenje privremenoga reciklažnoga dvoriša besplatno je za sve stanovnike općine Bibinje koji dovoze vlastiti otpad.
Ukoliko nisu u mogućnosti sami dovesti otpad, korisnicima će uslugu prijevoza obaviti Bibinjac d.o.o. – prema važećem cjeniku.

ZA JOŠ LIPŠE BIBINJE!
Bibinjac d.o.o.