Skip to content

Reciklaža

POZIV na prethodno savjetovanje: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina

Bibinjac d.o.o. Bibinje, kao naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti „Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina zapremnine 14 m³“, evidencijski broj nabave 3/2020.… Read More »POZIV na prethodno savjetovanje: Nabava dvokomornog komunalnog vozila za odvoz i sakupljanje sekundarnih sirovina

Reciklažno dvorište Općine Bibinje

Privremeno reciklažno dvorište, u kojem stanovnici općine Bibinje mogu odvojeno odlagati brojne vrste otpada, radi po sljedećem radnom vremenu: PON UTO ČET PET – od 7 do 15 sati, SRIJEDOM od 7 do 18 sati, SUBOTOM od 8 do 13 sati.

Reciklažno dvorište za općinu Bibinje

Privremeno reciklažno dvorište smješteno je u krugu bivšega Polikema – na izlazu iz Bibinja prema Gaženici – i radi svaki dan osim nedjelje od 8 do 14 sati.